dosya upload film izle
Žiacky parlament

Žiacky parlament

Predsedníctvo žiackeho parlamentu v školskom roku 2017/2018

 

Predseda: Alex Lazor 8. B

Podpredseda: Šimon Štefanko 7. B

Kultúrny referent: Amália Kundrátová 5. C

Športový referent: Šimon Koliščák 7. D

Propagačné činnosti žiackeho parlamentu a spolupráca so školským časopisom: Sára Hegedȕšová 6. B

 

Hodnotiaca komisia na kontrolu estetickej úpravy a čistoty tried

Predseda: Lenka Bačová 9. C

Členovia:

Karin Varanaiová 5. A

Viliam Maďar 5. C

Erik Bilý 6. B

Jakub Bačo 6. D

Komisia hodnotí triedy raz za dva mesiace (december – máj).

 

Voľba predsedníctva sa uskutočnila dňa 4.12.2017.

 

 

 

 

 

 

Bodovanie tried

 
Trieda

Aktuálnosť nástenky

Estetická úprava násteniek Vlastná tvorba a estetičnosť v iných priestoroch triedy Čistota lavíc Úprava a poriadok v skrini a v šuplíkoch Kvetinová výzdoba Čistota pod radiátormi Čistota v okolí koša a umývadla Tabuľa (čistá/ špinavá) Súčet bodov Umiestnenie
V.A                      
V.B                      
V.C                      
V.D                      
VI.A                      
VI.B                      
VI.C                      
VI.D                      
VII.A                      
VII.B                      
VII.C                      
VII.D                      
VIII.A                      
VIII.B                      
VIII.C                      
IX.A                      
IX.B                      
IX.C                      
IX.D