dosya upload film izle
Záujmové krúžky

Hurá, krúžky!

 Milí žiaci,

v novom školskom roku 2018/19 sme pre Vás pripravili nové záujmové krúžky, v ktorých si po náročnom vyučovaní oddýchnete. V priestoroch veľkej chodby máte ponuku krúžkov na ktoré sa prihlásite prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV. Tie Vám rozdajú triedni učitelia (10.-13.09.2018). Po prevzatí je potrebné poukaz podpísať zákonným zástupcom (rodičom) a odovzdať učiteľovi (do 21.09.2018), ktorý krúžok organizuje, žiaci prvého ročníka tr. učiteľom. Ďalšie informácie o začatí krúžkov dostanete priamo od učiteľov.

Mgr. Radoslav Ujhelyi

 

 ZOZNAM KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2018/2019

 ZOZNAM KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2018/2019 PRE 1. ROČNÍK