dosya upload film izle
Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Eva Hoľanová
Konzultačné hodiny: štvrtok
/Po dohode s rodičom alebo žiakom vo štvrtok 14:00-15:00, po dohode s rodičmi aj iný deň./

 tel. č.: 0905 851 991

 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU: stlačiť TU