dosya upload film izle
Školský klub detí

Školský klub detí

Vitajte na stránke Školského klubu detí pri Základnej škole Komenského 1962/8. V školskom roku 2017/2018 sa do ŠKD prihlásilo 247 detí prvého až štvrtého ročníka. Z kapacitných dôvodov bolo vytvorené 8. oddelenie. Deťom sa venuje 7 kvalifikovaných vychovávateliek a 1 kvalifikovaný vychovávateľ.

Pre deti je pripravený pestrý výchovný program. Našim cieľom je rozvíjať schopnosti, záujmy a záľuby detí, takisto pripraviť ich na vyučovanie formou písania domácich úloh. Nakoľko ŠKD nemá vlastné priestory, činnosť prebieha v triedach 1. - 4. ročníkov po skončení vyučovania.

Režim dňa ŠKD:

11:40 - 12:15 - schádzanie žiakov, príprava na obed

12:15 - 13:00 - obed

13:00 - 14:00 - odpočinkovo - rekreačná činnosť

14:00 - 14:45 - záujmovo rekreačná činnosť

  • Vzdelávacia
  • Spoločenská - vedná
  • Pracovná - technická
  • Prírodovedná - environmentálna
  • Estetická - výchovná (výtvarná, hudobná, literárno - dramatická)
  • Telovýchovná (turistická, zdravotná, športová) a dopravná

14:45 - 15:00 - olovrant

15:00 - 15:30 - príprava na vyučovanie

15:30 - 16:15 - individuálna činnosť

16:15 - 17:00 - služba

 

Vedúcou vychovávateľkou ŠKD je p. Katarína Chalková

 

- od 01.01.2017 mesačný poplatok za ŠKD - 8,00 € 

Naše fotogalérie

 

I. oddelenie II. oddelenie

Vychovávateľka: Liliana Halgašová

Oddelenie navštevujú: I.D, IV.A, IV.D

Vychovávateľka: Bc. Martina Bodyová

Oddelenie navštevujú žiaci: I.A, I.B

III. oddelenie IV. oddelenie

Vychovávateľka: Katarína Princíková

Oddelenie navštevujú žiaci: II.B, II.D

Vychovávateľka: Monika Marečková

Oddelenie navštevujú žiaci: III.A, III.D

V. oddelenie VI. oddelenie

Vychovávateľ: Erika Peter

Oddelenie navštevujú žiaci: I.C, I.D

Vychovávateľka: Mgr. Adriana Biačková

Oddelenie navštevujú žiaci: III.B, III.C

VII. oddelenie  VIII. oddelenie

Vychovávateľka: Katarína Chalková

Oddelenie navštevujú žiaci: II.A, II.C

Vychovávateľka: Bc.Daniel Čižmár

Oddelenie navštevujú žiaci: I.B,IV.C, IV.B