dosya upload film izle
Školská jedáleň

Školská jedáleň

 

Súčasne platné ceny za obedy 
stravníci  od  6- 11 rokov 1,06 €
stravníci od 11-15 rokov 1,14 €
zamestnanci 1,19 €
bývalí zamestnanci, dôchodcovia 1,74 €
cudzí stravníci 2,54 €

 

 

 

 

 

 

 

  • Vedúca školskej jedálne: p. Marieta Rudľaiová
  • Telefón: 056/ 672 57 44

 

Aktuálny jedálny lístok

 

Na odhlasovanie stravníka zo stravy, na sledovanie výšky finančného konta, na kontrolu odberu stravy a iných skutočností využívajte program :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE:

STRAVA NA PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE STLAČTE TU:

číslo jedálne je: 9707

 Po kliknutí na hore umiestnenú ikonku sa dostanete do programu, kde do kolónky Užívateľ napíšete meno stravníka malými písmenami bez diakritiky a bez medzery v poradí priezvisko a meno /napr.: Šimon Novák = novaksimon/, do kolónky Heslo napíšete–ešte raz priezviskomeno. Toto heslo si ihneď  zmeňte a pri ďalšom spustení ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo. V nastavení užívateľa si môžete zadať svoju mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané oznamy o odhlásení stravy, o stave konta, o neodobranej strave, o celkovom mesačnom prehľade výdaja stravy Vášmu dieťaťu. Po vypísaní prihlasovacích údajov tieto odošlete. Potom si v Menu vyberiete, či chcete dieťa odhlásiť resp. prihlásiť, pozrieť aktuálny stav Vašich preplatkov resp. nedoplatkov, ktoré sú vyčíslené stále ku koncu bežného mesiaca alebo len skontrolovať odber stravy. Ak ste neuhradili stravné jedným zo spôsobov úhrady, aj v tom prípade môžete dieťa na stravu prihlásiť, ale len do výšky aktuálneho preplatku. Ak je stav Vášho konta nulový, strava sa nedá prihlásiť. V Menu máte možnosť nastavenia údajov v Nastavení užívateľa. Všetky zmenené údaje odošlete. 

Odhlasovanie zo stravy:  1. ONLINE denne, avšak najneskôr deň vopred do 14.30 hod.

  1. Telefonicky do 7.30 hod.. na čísle 0566725744


Online odhlasovanie je aktívne len v pondelok až piatok do 14.30. hod..

V prípade poskytnutia informácií kontaktujte vedúcu ŠJ – 0566725744  po 8.00 hod.

 

Výdaj stravy počas vyučovacích dní

je v čase od 11.45 do 14.00 hod.

 

 Prosím, čítajte všetky informácie až do konca.