dosya upload film izle
ZRPŠ

ZRPŠ

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI  DÔVERNÍCI

primárne vzdelávanie

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. I.A Magdaléna  SOKIROVÁ
2. I.B Mgr. Lucia KOSTRUBOVÁ
3. I.C Nadežda MECGEROVÁ
4. I.D Ľudmila KOLESÁROVÁ
5. II.A Mgr. Bronislava GIBOVÁ
6. II.B Ing. Jozef FRÁGNER
7. II.C Miriama MAĎARIOVÁ
8. II.D Lenka EGREŠIOVÁ
9. III.A Mgr. Jaroslava KOREŇOVÁ
10. III.B Jana  KELEMECOVÁ
11. III.C RNDr. Andrea SEDLÁKOVÁ
12. III.D Jana  MIKLOVIČOVÁ 
13. IV.A Andrea   HATALOVSKÁ
14. IV.B Alena  BARILOVÁ
15. IV.C Mgr. Andrea  PETRIKOVÁ
16. IV.D Mgr. Lucia  BORŠČOVÁ

 

 

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI  DÔVERNÍCI

nižšie stredné vzdelávanie

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. V.A Marek GIBA
2. V.B Lucia PAMPURIKOVÁ
3. V.C Martina KUNDRÁTOVÁ
4. V.D Marcela MAROŠNÍKOVÁ
5. VI.A Erika ROHAĽOVÁ
6. VI.B Lukáš BÉREŠ
7. VI.C Blažena ŠIMKOVÁ
8. VI.D Mgr. Ingrid SCHNELLYOVÁ
9. VII.A Alena ŠAFFOVÁ
10. VII.B Henrieta ANDREJKOVÁ
11. VII.C Jana MIKLOVIČOVÁ
12. VII.D Silvia BERECKÁ
13. VIII.A Radka ČORNANIČOVÁ
14. VIII.B Erika LEŠKOVÁ
15. VIII.C Michaela PUCI
16. IX.A Dana LUČANSKÁ
17. IX.B Mário FAZEKAŠ
18. IX.C Jana NÉMETOVÁ
19. IX.D Tamara KABALOVÁ
20.

Predseda ZRPŠ

Ing. Ján GARBÁR