dosya upload film izle
Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

 
Titul Meno a priezvisko Funkcia Tried. učiteľ Koordinátor
Mgr. Radoslav UJHELYI riaditeľ GEO+TSV    
Mgr. Danka ŠTEFANKOVÁ ZRŠ MAT+BIO    
Mgr. Adriana KOHANOVÁ ZRŠ roč.1.-4.    
Mgr. Diana ZEMANOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.A
 
Mgr. Katarína JEŇOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.B  
Mgr. Iveta DOROTOVIČOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.C ved. MZ
Mgr. Mária MIRDALOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.D  
Mgr. Radoslava HURČÍKOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.A ved.vzd.oblasti,
Mgr. Martin JEŇO učiteľ roč.1.-4. II.B  
Mgr. Anna BUMBEROVÁ učiteľka roč.1.-4. II.C  
Mgr. Ivo GRAJCAR učiteľ roč.1.-4. II.D  
Mgr. Irena KOŠČOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.A kabinet pomôcok
Mgr. Milena ZAJONCOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.B  
Mgr. Michaela MIKULOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.C  
Mgr. Jana CHOVANCOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.D ved.MZ 
Mgr. Beáta MINÁRIKOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.A  
Mgr. Ingrid KISSOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.B  
Mgr. Anna PETROVIČOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.C sklad učebníc 
Mgr. Renát MAREČEK učiteľ roč.1.-4. IV.D  
Mgr. Klára BALOGHOVÁ učiteľka FYZ+CHE V.A  
Mgr. Martina SCHUDICHOVÁ učiteľka ANJ+OBN V.B  
Mgr. Marianna BODNÁROVÁ učiteľka GEO V.C  
Mgr. Františka JUSKOVÁ   V.D  
Mgr. Dávid FITERE učiteľ TSV+GEO VI.A ved.vzd.oblasti
Mgr. Marcela KOŠINA učiteľka VV+DEJ VI.B  
Mgr. Natália ROMANOVÁ učiteľka NEJ VI.C ved.vzd.oblasti
Mgr. Zuzana RUŽBARSKÁ učiteľka MAT+BIO VI.D  
RNDr. Zlatica UJHELYIOVÁ učiteľka MAT+BIO VII.A ved.vzd.oblasti
Mgr. Margita RUSNÁKOVÁ  učiteľka MAT+SEE VII.B  
Mgr. Silvia POHÁROVÁ učiteľka SJL+ETV VII.C  
Mgr. Lucia VASIĽOVÁ učiteľka SLJ+FIL VII.D  
Mgr. Pavol ZAJONC učiteľ TSV+RUJ VIII.A  
Mgr. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ učiteľ TSV+ANJ VIII.B koord. VMR
Mgr. Adriana MOKRIŠOVÁ učiteľka ANJ+ENV  VIII.C ved.vzd.oblasti, sklad učebníc
Ing. Natália GOREOVÁ učiteľka ANJ+TECH. VIII.D ved.vzd.oblasti, koord. ENV
Mgr. Zoja BÉREŠOVÁ učiteľka SJL+HUV IX.A  
 RNDr. Anna PLACHTINSKÁ učiteľka MAT+BIO IX.B  
Mgr. Radovan PETRIK učiteľ SJL+DEJ IX.C  
Mgr. Viera KEŠEĽOVÁ učiteľka BIO+SEE   zelená škola
Mgr. Rastislav KULÍN učiteľ MAT+TSV    
Mgr. Jana GECI učiteľka MAT + INF    
 Mgr.  Dominika ŠIMKOVÁ školský psychológ    
Mgr. Lucia VARGAEŠTOKOVÁ špeciálny pedagóg    
Mgr. Monika OSTROŽOVIČOVÁ učiteľka NBV + ETV   ved.vzd.oblasti, koord. drog.záv.
Mgr. Iveta DUTKOVÁ ses. Pavla
učiteľka NBV    
Mgr. Eva HOĽANOVÁ učiteľka SJL   vých. poradca 
Ing. Katarína FRIGOVÁ učiteľka ANJ
   
Mgr. Martina BUZINKAIOVÁ      
Mgr. Dis.art. Erik DRAGOŠEK učiteľ HUV    
  Katarína CHALKOVÁ vychovávateľka   ved.ŠKD, VII. oddelenie 
  Katarína PRINCÍKOVÁ vychovávateľka   III. oddelenie
Mgr. Adriana BIAČKOVÁ vychovávateľka   VI. oddelenie
Bc. Daniel ČIŽMÁR vychovávateľ   V. oddelenie
  Liliana HALGAŠOVÁ vychovávateľka   II. oddelenie
  Monika MAREČKOVÁ vychovávateľka   IV. oddelenie
Bc. Martina BODYOVÁ vychovávateľka   I. oddelenie
  Erika PETER vychovávateľka   VIII. oddelenie
  Miriam TKÁČIKOVÁ asistentka učiteľa    
Mgr. Lýdia BESLEROVÁ asistentka učiteľa    
  Daniela DOMARACKÁ asistentka učiteľa    
  Mariana KOTUCOVÁ