Výsledky okresného kola vo florbale chlapcov

ZŠ Komenského Trebišov – ZŠ I. Krasku Trebišov              5:0

ZŠ Komenského Trebišov – ZŠ Zemplínska Teplica           13:0

ZŠ Komenského Trebišov – ZŠ Obchodná Sečovce           5:1

ZŠ Komenského Trebišov – ZŠ Parchovany                       5:0

 

Konečná tabuľka:        1. ZŠ Komenského Trebišov

                                   2. ZŠ Obchodná Sečovce

                                   3. ZŠ Parchovany

učiteľ Mgr. R. Kulín