dosya upload film izle
Talenty Novej Európy - Novinky - Blog

Novinky - Blog

Tu nájdete aktuálne oznamy a informácie o novinkách a akciách na našej škole.

Talenty Novej Európy

Pridal do kategórie Školské súťaže
  • Veľkosť písma: Väčšie Menšie
  • Počet zobrazení: 616
  • Tlačiť

Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je identifikovať najtalentovanejších mladých z oblasti umenia, vedy a športu a v záujme ich ďalšieho rozvoja ich podporiť formou grantu. Získaný grant je možné použiť napríklad na nákup hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja; na úhradu výdavkov súvisiacich s účasťou na súťažiach, workshopoch a tréningoch – cestovné náklady, registračné poplatky; na úhradu nákladov na lektora alebo trénera, atď. V mnohých prípadoch tieto náklady presahujú možnosti rodičov talentovaných detí, ako aj samotných škôl a bez externej pomoci by sa nadané dieťa nemohlo ďalej rozvíjať. Práve preto CEF v spolupráci so Slovnaftom už 8. rok prichádza s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov.

 

Program je určený žiakom/žiačkam ZŠ a študentom/študentkám SŠ a VŠ s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní a chcú ďalej rozvíjať svoje nadanie. V aktuálnej výzve sa môžu o grant uchádzať talenty v oblasti umenia a vedy vo veku 12-25 rokov (hudobníci a hudobníčky od 10 rokov) a talenty v oblasti športu vo veku 8-18 rokov. Výzva je určená aj v minulosti podporeným talentom.

Prihlásiť sa do programu je jednoduché. Stačí, ak zákonný zástupca nadaného dieťaťa vyplní online prihlášku a priloží skeny potrebných dokladov na stránke www.tne.sk, alebo ju pošle spolu s kópiami dokladov do 22. októbra 2014 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu: Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava. Na obálke je potrebné uviesť „Talenty Novej Európy“.
 
Kritériá pre žiadajúcich a formulár prihlášky pripájame v prílohe. Ďalšie informácie, ako aj online prihlášky do 8. ročníka programu nájdete na www.tne.sk.

 

Kritéria programu - umenie a veda

Kritéria programu - šport

Prihláška - umenie a veda

Prihláška - šport

Zoznam športov

Posledná zmena
Ohodnoťte tento článok:
0