dosya upload film izle
Projekt na hodine fyziky - Novinky - Blog

Novinky - Blog

Tu nájdete aktuálne oznamy a informácie o novinkách a akciách na našej škole.

Projekt na hodine fyziky

Pridal do kategórie Udalosti
  • Veľkosť písma: Väčšie Menšie
  • Počet zobrazení: 711
  • Tlačiť

    Žiaci 6.C triedy na hodine fyziky riešili projekt pod názvom Odhad a meranie dĺžky väčších vzdialeností, voľba vlastnej jednotky. Na základe vytlačenej predlohy vo forme pracovného listu žiaci pracovali samostatne i v malých skupinách. Projekt obsahoval šesť samostatných úloh. Úlohy boli zamerané na premenu jednotiek nameraných hodnôt a vypočítanie aritmetického priemeru. Všetky údaje si žiaci zaznamenávali priamo do pracovného listu.

    Cieľom tejto aktivity bol čo najpresnejší odhad šírky a dĺžky svojej triedy, meranie vlastnej dĺžky kroku a následné presné meranie pomocou dĺžkových meradiel.

    Touto aktivitou si žiaci precvičovali vedomosti nielen z fyziky, ale aj z matematiky. Aktivita prebehla hravou formou a získané vedomosti budú využité na ďalších vyučovacích hodinách.

        Mgr. Marián Pituch

 

Posledná zmena
Ohodnoťte tento článok:
0