Osobnosťou, akou je Ľudovít Štúr sa môže pýšiť vzhľadom na jeho celonárodné pôsobenie celé Slovensko. Je jednou z najvýznamnejších osobností našich dejín, zakladateľ slovenského národného hnutia a jeho ideovým vodcom.

 Zasvätil slovenskému ľudu celý svoj život, dal slovenskému národu spisovný jazyk, stál na čele ozbrojeného boja slovenského národa počas Jari národov a úzko spolupracoval s politickými súputníkmi svojej doby. Jeho vplyv presiahol hranice Slovenska a ovplyvňoval i dianie v ostatných častiach Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Pri príležitosti dvojstého výročia úmrtia Ľudovíta Štúra vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti si žiaci ôsmeho ročníka pripomenuli  výročie narodenia Ľ. Štúra prednáškou, ktorá sa uskutočnila v mestskej knižnici, o jeho neľahkej životnej ceste za slobodou národa a spisovného jazyka.

Mgr. Marcela Danková